Eva Godinová

Vykonávám právo rodinné, občanské, trestní a správní. 

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem nastoupila do soukromé advokátní kanceláře jako advokátní koncipient. Následně jsem pracovala ve veřejné správě města Šumperk. Od složení advokátní zkoušky, poskytuji právní poradenství a další právní úkony v mé soukromé advokátní kanceláři již 20 let. 

Advokátní kancelář Eva Godinová

Kozinova 36/1
Šumperk
787 01


Tel: 583 221 777
Email:  advokatka.godinova@seznam.cz

 
 

"Právo přeje připraveným."

© Copyright Eva Godinová