Advokátka Šumperk

Právní služby

Rodinné právo

Příprava dokumentů k řízení rozvodu, zastupování v soudním řízení v oblasti roidnného práva.

Trestní právo

Zastoupení klientů při vyšetřování, obhajoba při soudním řízení v oblasti trestního práva.

Občanské právo

Sepis obchodních, darovacích, či jiných občanskoprávních smluv. 

Právní poradenství

Právní poradenství a konzultace. Sepisování žalob a návrhů.Advokátní úschova peněžních prostředků, listin.

Odkazy

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

Slouží k vyhledávání fyzický a pravníckých osob a subjektů.

Katastr nemovitostí

Slouží k nahlížení do katastru nemovitostí.

 

"Právo přeje připraveným." 

© Copyright Eva Godinová